Habarlaşmak

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Siziň hatyňyz biziň hünärmenlerimiz tarapyndan, iň gysga wagtda jogaplanar. Hyzmatdaşlyk üçin sagboluň.
Salgymyz:

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 595.
Aşgabat şäheri, Türkmenistan.
744000


Tel:

+993(12) 237051, +993(12)237053


Faks:

+993 (12) 237051


E-mail:

info@ashgabatpamyk.com


Marketing bölminiň başlygy: mekanorazov@ashgabatpamyk.com

Medisina pamygy